”För Friskolornas riksförbund och våra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Vi tänker medverka till en bra lösning. Men det kräver sans, balans och sikte på målet.” Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, replikerar på Svenska Dagbladets ledarsidans artikel om meddelarskydd (9/7).

Förskolan och skolan är en av samhällets viktigaste institutioner. Det ligger i allas intresse att vi klarar uppdraget att ge trygg omsorg och utbildning med bra kvalitet.

Insynen och transparensen måste öka, både i kommunala och fristående skolor. Idag är det alldeles för svårt att jämföra resultat och hur väl vi klarar kvaliteten. Finns det missförhållanden måste vi kunna kontrollera och få fram information. Det kräver genomtänkta regler som syftar till att höja kvaliteten. Vi har ett gemensamt ansvar att hitta bra vägar dit.

För att systemet ska fungera praktiskt – och dessutom vara rättssäkert – behövs stor eftertanke och kloka avvägningar. Resurser ska inte i onödan läggas på administration istället för undervisning. För små skolor kan ogenomtänkta regler göra det svårt att klara kärnuppdraget. Det är de illa förberedda förslag som hörts i debatten som medlemmar uttrycker oro över, inte transparensen som sådan.

Meddelarfrihet för anställda att kunna påtala missförhållanden är självklar. Det finns redan idag långtgående möjligheter även i friskolor. Men vi vill gå längre. För oss var det en besvikelse att den nyligen presenterade utredningen inte lyckats göra en avvägning mellan behovet att kunna peka ut missförhållanden och nödvändigheten att kunna skydda känslig information hos en privat aktör.

Att få ta del av information i linje med den offentlighetsprincip som gäller i offentlig verksamhet är viktigt för legitimiteten. Utredningen ”Offentlighetsprincipen i fristående skolor” har fått direktiv där regleringen ska bli praktiskt tillämpbar, administrativa bördor och eventuella konsekvenser för utbudet av friskolor ska analyseras. Direktiven visar att frågan är komplex, inte en yta som lämpar sig för slängig retorik och skambeläggande av välfungerande verksamheter i en valrörelse.

Inte blir debatten bättre när DN trots både samtal och underlag i sin artikel (8/7) i rubrik påstår att friskolor skulle vara emot insyn och vara skeptiska till meddelarfrihet. SvDs uppföljning på ledarsidan dagen efter försöker med visklekens logik på samma sätt påstå att vi skulle se ökad transparens som en dödsstöt. Inget kunde vara mer fel. Snarare är det ansvarslöst att söka förenklade svar.

För Friskolornas riksförbund och våra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Vi tänker medverka till en bra lösning. Men det kräver sans, balans och sikte på målet.

Claes Nyberg
vd Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter