Livestreaming: SM i Utspelspolitik

Kommunalt veto, vinstförbud, förbud mot aktiebolag, krav på ökad lärartäthet, ekonomisk redovisning på enhetsnivå med mera. Hur skulle alla förslag som nu duggar tätt från partierna påverka Sveriges friskolor och de 300 000 barn och elever som går i fristående verksamheter?

Demoskop har på uppdrag av Friskolornas riskförbund genomfört en undersökning bland förbundets medlemmar. Syftet är att bättre förstå konsekvenserna av partiernas olika förslag och utspel om skolan i allmänhet och om fristående verksamheter i synnerhet. Vilka effekter skulle förslagen om regleringar och krav ha på fristående skolor och förskolor runt om i Sverige? Och hur påverkas verksamheterna redan idag av den debatt som utspelen bidrar till? Resultatet av Demoskops undersökning presenteras inledningsvis på detta seminarium.

Se hela samtalet här:

MedverkandeLouise Malmström, riksdagsledamot ledamot utb utskottet, (S). Tomas Tobé, riksdagsledamot ordf utb utskottet, (M). Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg 1:e vice partiordförande, (FP). Nooshi Dadgostar, riksdagskandidat kommunpolitiker i Botkyrka, (V). Jon Karlfeldt, partistyrelseledamot ansvar utbildning, (Mp). Ulrica Bennesved, ordförande, Älghults friskola. Magnus Selberg, vd, Nya Läroverket. Marcus Strömberg, vd, Academedia. Mikaela Valtersson, vice vd/ordförande, Kunskapsskolan/Friskolornas riksförbund. 
Moderator: Johannes Hylander, New Republic.