Livestreaming: Afternoon tea med samtal om skolan

Det brittiska och det svenska skolsystemet har en hel del gemensamt, men är också olika på flera sätt. Friskolornas riksförbund bjuder in till ett samtal om den svenska och den brittiska skolan och vad vi kan lära av varandra. Livestreamas nedan. På engelska.

Deltagare: Toby Young, författare och journalist, samt grundare av en av de första brittiska friskolorna, London Free School, Gabriel H. Sahlgren, forskningschef, Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) samt Åsa Melander, skolplaneringschef i Hackney, London.
Moderator: Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.