18 juni 2014

   I en ny undersökning gjord av United Minds på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar svenskarna vinsterna i företag som driver friskolor till mellan sex och åtta gånger högre än vad de faktiskt är. Medianuppskattningen var att vinsten i friskolor låg på 25 kronor per hundralapp av tillförda skattemedel, och för fristående förskolor 20 kronor. I verkligheten är vinstnivån 3 kronor per hundralapp.

   I en ny undersökning gjord av United Minds på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar svenskarna vinsterna i företag som driver friskolor till mellan sex och åtta gånger högre än vad de faktiskt är.

   – Det är lätt att förstå att allmänheten blivit skeptisk till vinster hos friskolor om de tror att detta är sanningen. Debattens överdrivna påståenden om jättevinster har skapat en helt felaktig bild av de friskolor som drivs som företag, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Medianuppskattningen var att vinsten i friskolor låg på 25 kronor per hundralapp av tillförda skattemedel, och för fristående förskolor 20 kronor. I verkligheten är vinstnivån 3 kronor per intjänad hundralapp.

   Oavsett vilka partisympatier de tillfrågade hade, överskattade samtliga vinstnivåerna kraftigt. Men de största överskattningarna gjordes av dem som sympatiserar med Vänsterpartiet. Bland dessa var mediangissningen att fristående skolor gör en vinst på 31 kronor per satsad hundralapp av skattemedel, alltså tio gånger högre än den verkliga nivån.

   – Det är tydligt att politiker och medier starkt har påverkat människors uppfattning om vinster i välfärden. Uppfattningarna glider allt längre bort från verkligheten. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare har mest skev uppfattning, men även allianssympatisörer gissar väldigt högt, säger Claes Nyberg.

   Fristående förskolor och skolor drivs ofta med små marginaler och mindre än en tredjedel av eventuell vinst (0,76% 2012) delas ut till ägarna. De 50 största företagen gjorde inga vinstutdelningar alls 2012. Marginalerna är mycket lägre än näringslivet i övrigt.

    

   Läs mer om undersökningen på Svenskt Näringslivs webbplats:
   http://www.svensktnaringsliv.se/valfard/?fb_action_ids=10152216010447005&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.U58XrfEOxVs.like

   Här finns Friskolornas riksförbunds genomgång av samtliga aktiebolag som driver fristående förskolor och skolor 2012:
   https://www.friskola.se/opinion/nyheter/ekonomifakta-om-fristaende-forskolor-och-skolor

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det