Vinsterna i friskolor mycket lägre än svenskarna tror

I en ny undersökning gjord av United Minds på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar svenskarna vinsterna i företag som driver friskolor till mellan sex och åtta gånger högre än vad de faktiskt är. Medianuppskattningen var att vinsten i friskolor låg på 25 kronor per hundralapp av tillförda skattemedel, och för fristående förskolor 20 kronor. I verkligheten är vinstnivån 3 kronor per hundralapp.

I en ny undersökning gjord av United Minds på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar svenskarna vinsterna i företag som driver friskolor till mellan sex och åtta gånger högre än vad de faktiskt är.

– Det är lätt att förstå att allmänheten blivit skeptisk till vinster hos friskolor om de tror att detta är sanningen. Debattens överdrivna påståenden om jättevinster har skapat en helt felaktig bild av de friskolor som drivs som företag, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Medianuppskattningen var att vinsten i friskolor låg på 25 kronor per hundralapp av tillförda skattemedel, och för fristående förskolor 20 kronor. I verkligheten är vinstnivån 3 kronor per intjänad hundralapp.

Oavsett vilka partisympatier de tillfrågade hade, överskattade samtliga vinstnivåerna kraftigt. Men de största överskattningarna gjordes av dem som sympatiserar med Vänsterpartiet. Bland dessa var mediangissningen att fristående skolor gör en vinst på 31 kronor per satsad hundralapp av skattemedel, alltså tio gånger högre än den verkliga nivån.

– Det är tydligt att politiker och medier starkt har påverkat människors uppfattning om vinster i välfärden. Uppfattningarna glider allt längre bort från verkligheten. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare har mest skev uppfattning, men även allianssympatisörer gissar väldigt högt, säger Claes Nyberg.

Fristående förskolor och skolor drivs ofta med små marginaler och mindre än en tredjedel av eventuell vinst (0,76% 2012) delas ut till ägarna. De 50 största företagen gjorde inga vinstutdelningar alls 2012. Marginalerna är mycket lägre än näringslivet i övrigt.

 

Läs mer om undersökningen på Svenskt Näringslivs webbplats:
http://www.svensktnaringsliv.se/valfard/?fb_action_ids=10152216010447005&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.U58XrfEOxVs.like

Här finns Friskolornas riksförbunds genomgång av samtliga aktiebolag som driver fristående förskolor och skolor 2012:
https://www.friskola.se/opinion/nyheter/ekonomifakta-om-fristaende-forskolor-och-skolor