11 juni 2014

   En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att ungdomar uppskattar sin rätt att välja skola, och att de har goda kunskaper om hur valet fungerar. Förslag om att inskränka rätten att välja skola får mycket litet stöd.

   En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att ungdomar uppskattar sin rätt att välja skola, och att de har goda kunskaper om hur valet fungerar. Förslag om att inskränka rätten att välja skola får mycket litet stöd.

   – För ungdomar är det i dag självklart att de, tillsammans med sina föräldrar, ska ha rätt att välja skola. De har också en genomtänkt syn på vad som är kvalitet i undervisningen och verkar inte vara så lättpåverkade som debatten kan få det att låta, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund i en kommentar till den nya undersökningen.

   När ungdomarna har fått ranka de främsta kriterierna för vad de anser vara tecken på god kvalitet väljer en överväldigande majoritet ”Att eleverna lär sig mycket” (82 procent) och ”Att eleverna lyckas bra när de gått ut skolan” (71 procent). Betyg och provresultat är mindre intressanta; endast 11 procent anger ”Att eleverna får bra resultat på nationella prov” eller ”Att eleverna får höga betyg” som tecken på hög utbildningskvalitet.

   – Eleverna har insett vad skolan är till för, nämligen att lära ut kunskaper och att förbereda dem för fortsatta studier och yrkesliv. Men det visar också att vi saknar ett bra sätt att mäta och utvärdera hur väl skolorna lyckas med elevernas utveckling, säger Claes Nyberg.

   När ungdomarna i undersökningen tillfrågas om skillnaden mellan fristående och kommunala skolor säger de på de flesta punkter att båda driftsformerna är ungefär lika bra. Men när de får bedöma hur bra deras egen skola är jämfört med genomsnittet syns en tydlig skillnad: Eleverna som går i friskola ger sin skola ett högre betyg än elever som har gått i kommunal skola. 78 procent av friskoleeleverna ger sin skola betyget 4 eller 5, varav hälften väljer det högsta betyget, medan 61 procent av eleverna i kommunala skolor ger något av de två högsta betygen, och endast en fjärdedel av dessa (15 procent) sätter betyget 5.

   – De som valt kommunal skola tror att kommunala skolor i allmänhet är de bästa och de som valt friskolor tror att friskolor är bäst. Det stämmer med andra undersökningar, som visar att elever och föräldrar i allmänhet är nöjda med sina egna erfarenheter av skolan, avslutar Claes Nyberg.

    

   Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

   19 april 2024

   Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

   Nu kommer ett förslag om Insynslag

   17 april 2024

   Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

   Från tjat till framtidsdrömmar

   17 april 2024

   Studievägledning motiverar IES Liljeholmens elever ”Vad tycker jag är roligt? Vad vill jag göra i framtiden?” De frågorna försöker Internationella

   Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

   16 april 2024

   Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut