Tilläggsbelopp och särskilt stöd till elever i fristående skolor

Friskolornas riksförbund har undersökt samtliga domar om tilläggsbelopp från 1 januari 2010 fram till och med mars 2014. Både kommunerna och förvaltningsdomstolarna har med hänvisning till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 i stigande grad avslagit flertalet ansökningar om tilläggsbelopp. 2014 bifölls endast 5 procent av alla överklaganden som lämnats in.

Sedan en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 har möjligheten att få ersättning i form av tilläggsbelopp i princip förvunnit, något som framförallt drabbar elever i små friskolor och resursskolor. Elevernas behov kan handla om en specialpedagog med särskild kompetens, undervisning i mindre grupp eller specifika hjälpmedel.

Friskolornas riksförbund har undersökt samtliga domar om tilläggsbelopp från 1 januari 2010 fram till och med mars 2014. Både kommunerna och förvaltningsdomstolarna har med hänvisning till domen i Högsta förvaltningsdomstolen i stigande grad avslagit flertalet ansökningar om tilläggsbelopp. 2014 bifölls endast 5 procent av alla överklaganden som lämnats in.

Ladda ner rapporten här