Miljöpartiet ger oklart besked om friskolor

Miljöpartiet har vid sin kongress beslutat att inga som driver en fristående förskola eller skola ska ha möjlighet till vinstuttag i någon grad, samt att allt eventuellt överskott ska återinvesteras. Friskolornas riksförbund ser att friskolor som idag drivs som aktiebolag står inför en osäker framtid om förslaget blir verklighet.

–  160 000 elever i aktiebolagsdrivna skolor står efter Miljöpartiets beslut inför en osäker framtid. Om inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skola kommer valfriheten och mångfalden att minska drastiskt, säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Miljöpartiet har vid sin kongress beslutat att ingen som driver en fristående förskola eller skola ska ha möjlighet till utdelning i någon grad eller drivas med vinstsyfte, samt att allt eventuellt överskott ska återinvesteras. Det ska inte spela någon roll om verksamheten har god kvalitet eller höga resultat med nöjda elever, föräldrar och anställda.

– Miljöpartiet kräver att våra medlemmar ska vara långsiktiga. Men att skambelägga många av dem och ge otydliga besked om deras framtid ger kortsiktiga förutsättningar. Det förbättrar inte kvalitet och resultat i svensk skola, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Kombinationen av Miljöpartiets och Vänsterpartiets vinstförbud och Socialdemokraternas krav på ett kommunalt veto mot etableringar av nya friskolor skulle minska valfriheten drastiskt.

– Från att ha varit bland friskolornas främsta försvarare går Miljöpartiet till val på en politik kring friskolor som ligger mycket nära Vänsterpartiet. De lämnar idealen och kampen om eleven i centrum, valfrihet och mångfald bakom sig, säger Mikaela Valtersson.

Lista över antalet friskolor som drivs som aktiebolag uppdelat efter län finns här.

Över 300 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor varje dag, och drygt 55 000 människor arbetar där. 94 procent av de fristående huvudmännen har bara en eller två enheter och mångfalden av pedagogiker och sätt att organisera sig blir allt större. Ungefär sjuttio procent drivs som aktiebolag och trettio procent av ideella aktörer.