Torsdagen den 15 maj ägde konferensen En skola på vetenskaplig grund rum. Syftet var att lyfta behovet av bättre kontakt mellan skolverksamheterna och forskningen om undervisningsmetoder. May Britt Fjeld, rektor på Signebyns friskola i Årjäng som är medlemmar i Friskolornas riksförbund, berättade om vad de som liten skola på landsbygden gör för att vara en skola dit föräldrar söker.

Torsdagen den 15 maj ägde konferensen En skola på vetenskaplig grund rum. Syftet var att lyfta behovet av bättre kontakt mellan skolverksamheterna och forskningen om undervisningsmetoder. På konferensen stod lärare och skolledare för exempel på hur skolor kan utveckla sin undervisning utifrån forskning.

May Britt Fjeld, rektor på Signebyns friskola i Årjäng som är medlemmar i Friskolornas riksförbund, berättade om vad de som liten skola på landsbygden gör för att vara en skola dit föräldrar söker. May Britt menade att de måste vara en bra skola som ligger i framkant och just nu är de på väg in i ett samarbete med Karlstads universitet.

Konferensen avslutades med att Per Tullberg berättade om utredningen om det nyinrättade Skolforskningsinstitutets framtida arbete.

Institutets syfte och funktion är inspirerat av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och ska jobba med forskning om verksamhetsnära metoder och arbetssätt. Utgångspunkt ska vara professionens behov och frågor. Per Tullberg framhöll att frågorna som ställs i forskningen idag är inomvetenskapliga och formuleras av forskarna, inte av de som finns ute i skolorna.

Den 19 december ska utredningens slutrapport lämnas till regeringen och den 1 januari 2015 ska institutet börja jobba.

Konferensen arrangerades av Friskolornas riksförbund Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarna och Svenskt Näringsliv. Omkring 90 personer från kommunala och fristående skolor deltog på konferensen.

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland