Vad händer efter friskoleutredningens betänkande?

Tisdagen den 13 maj höll Friskolornas riksförbund ett seminarium om vad som händer efter friskoleutredningens betänkande. Om du missade seminariet eller vill titta på det igen kan du göra det här.

Intresset för seminariet har varit stort och det är tydligt att frågan om vad som kommer att hända med friskolorna efter uppgörelsen är viktig för många. Under seminariet lyftes den breda överenskommelse, som uppgörelsen utgörs av, som en seger att bygga vidare på inför framtiden. Samtidigt synliggjordes att uppgörelsen inte har lugnat ner debatten om vinstdrivna skolor.

Flera av förslagen som friskoleutredningen lag fram lyftes och diskuterades både från ett myndighets- och politikerhåll. Frågor som krav på lärartäthet, ökade dokumentationskrav, krav på samråd med kommunen inför etablering och insyn i skolors ekonomi som friskoleutredningen föreslagit togs emot med blandade reaktioner av deltagarna.

Medverkade gjorde Friskolornas riksförbunds ordförande Mikaela Valtersson, Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg, Anna Ekström generaldirektör för Skolverket, Sveriges Kommuner och Landstings förste vice ordförande Lennart Gabrielsson, Ann-Marie Begler generaldirektör Skolinspektionen, Eva-Lis Sirén ordförande Lärarförbundet, Betty Malmberg riksdagsledamot (M) och Louise Malmström riksdagsledamot (S).