Skolskjuts för elever i fristående skolor

Den nya skollagen som började tillämpas från den 1 juli säger att kommunen ska erbjuda skjuts till en elev som väljer en annan skola, fristående eller kommunal, om det kan ske utan att det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det är eleven/vårdnadshavaren som ansöker om skolskjuts hos kommunen, även när eleven går i friskola.