30 000 elever går i friskolor i Skåne

Socialdemokraterna i Skåne vill avskaffa det fria skolvalet. Det innebär att 30 000 elever i Skåne län inte skulle få gå i den skola de och deras föräldrar har valt. Räknas barn i förskolan in är det 43 000 barn och elever och deras föräldrar som berörs.

Dessutom skulle den stora gruppen som gör aktiva val mellan kommunala verksamheter också bli fråntagen sin rätt att välja.
Beslutet, som fattades på en distriktskongress i helgen, går tvärt emot vad väljarna i Skåne vill. En undersökning av Demoskop i mars i år visar att 68 procent av väljarna hellre vill att föräldrar ska få välja än att kommunen tilldelar barnen en skola.
Bland föräldrar med barn under 15 år vill tre av fyra ha rätt att påverka barnens framtid.

Här är hela listan med barn och elever i fristående förskolor och skolor per län som direkt skulle beröras av förslaget (Pdf).