Fokus på kvalitet och attityder viktigt för högre skolresultat

Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Det framkommer i en ny rapport som presenterades av Skolverket idag.

– Studie efter studie visar att svensk skola nu behöver fokusera på att höja kvaliteten i undervisningen. När vi vet att det som påverkar resultaten allra mest är vad som händer i klassrummet behöver vi bättre och fler sätt att arbeta som passar olika elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Skolverket pekar på flera områden som behöver undersökas vidare för att förstå bakgrunden till resultaten. Det handlar bland annat om elevers attityder, vilka arbetssätt som ger resultat samt lärares förutsättningar att lägga tid på rätt saker.

– Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, högre grad av genomströmning och behörighet till vidare studier. Att arbeta med elevers attityder och att använda resurser effektivt så att lärarna kan lägga tid på rätt saker är kännetecknande för vår bransch. Ändå för flera partier just nu fram förslag som riskerar att stänga välfungerande skolor med hög kvalitet, nöjda elever och nöjda föräldrar, säger Claes Nyberg.