01 april 2014

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Det framkommer i en ny rapport som presenterades av Skolverket idag.

   – Studie efter studie visar att svensk skola nu behöver fokusera på att höja kvaliteten i undervisningen. När vi vet att det som påverkar resultaten allra mest är vad som händer i klassrummet behöver vi bättre och fler sätt att arbeta som passar olika elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Skolverket pekar på flera områden som behöver undersökas vidare för att förstå bakgrunden till resultaten. Det handlar bland annat om elevers attityder, vilka arbetssätt som ger resultat samt lärares förutsättningar att lägga tid på rätt saker.

   – Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, högre grad av genomströmning och behörighet till vidare studier. Att arbeta med elevers attityder och att använda resurser effektivt så att lärarna kan lägga tid på rätt saker är kännetecknande för vår bransch. Ändå för flera partier just nu fram förslag som riskerar att stänga välfungerande skolor med hög kvalitet, nöjda elever och nöjda föräldrar, säger Claes Nyberg.

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega