01 april 2014

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Det framkommer i en ny rapport som presenterades av Skolverket idag.

   – Studie efter studie visar att svensk skola nu behöver fokusera på att höja kvaliteten i undervisningen. När vi vet att det som påverkar resultaten allra mest är vad som händer i klassrummet behöver vi bättre och fler sätt att arbeta som passar olika elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Skolverket pekar på flera områden som behöver undersökas vidare för att förstå bakgrunden till resultaten. Det handlar bland annat om elevers attityder, vilka arbetssätt som ger resultat samt lärares förutsättningar att lägga tid på rätt saker.

   – Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, högre grad av genomströmning och behörighet till vidare studier. Att arbeta med elevers attityder och att använda resurser effektivt så att lärarna kan lägga tid på rätt saker är kännetecknande för vår bransch. Ändå för flera partier just nu fram förslag som riskerar att stänga välfungerande skolor med hög kvalitet, nöjda elever och nöjda föräldrar, säger Claes Nyberg.

   Singapore räddar svenska mattebetyg

   28 februari 2024

   Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna” Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att