01 april 2014

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

   Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Det framkommer i en ny rapport som presenterades av Skolverket idag.

   – Studie efter studie visar att svensk skola nu behöver fokusera på att höja kvaliteten i undervisningen. När vi vet att det som påverkar resultaten allra mest är vad som händer i klassrummet behöver vi bättre och fler sätt att arbeta som passar olika elever, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Skolverket pekar på flera områden som behöver undersökas vidare för att förstå bakgrunden till resultaten. Det handlar bland annat om elevers attityder, vilka arbetssätt som ger resultat samt lärares förutsättningar att lägga tid på rätt saker.

   – Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, högre grad av genomströmning och behörighet till vidare studier. Att arbeta med elevers attityder och att använda resurser effektivt så att lärarna kan lägga tid på rätt saker är kännetecknande för vår bransch. Ändå för flera partier just nu fram förslag som riskerar att stänga välfungerande skolor med hög kvalitet, nöjda elever och nöjda föräldrar, säger Claes Nyberg.

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt