20 mars 2014

   I dag presenterade Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin ett antal förslag med bland annat krav på högre bemanning i förskolor och skolor. Friskolornas riksförbund konstaterar att S fortsätter fokusera på kvantitet istället för kvalitet.

   I dag presenterade Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin ett antal förslag med bland annat krav på högre bemanning i förskolor och skolor. Friskolornas riksförbund konstaterar att S fortsätter fokusera på kvantitet istället för kvalitet.

   – Det är välkommet att Socialdemokraterna intresserar sig för kvaliteten i skolan, men deras ensidiga fokus på antalet elever per anställd rimmar illa med både forskning och OECD:s slutsatser efter Pisarapporten. Det är framför allt genom höjd yrkesskicklighet hos lärare, snarare än högre personaltäthet, som svenska elevers kunskapsresultat kan förbättras, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbud.

   Politiken bör fokusera på tydliga kvalitetsmål där man utgår från kunskapsresultaten i skolan, utan att styra för mycket hur man når dem. Mångfald och stor innovationskraft måste få råda för att utveckla svensk skola.

   – Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, större trivsel och nöjdhet hos medarbetare, högre grad av genomströmning och behörighet till vidare studier, och inte minst, nöjdare elever och föräldrar. De socialdemokratiska förslagen kommer dessvärre inte leda till att Sveriges elever får bättre utbildning, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund

   Många av socialdemokraternas förslag är inte nya, utan är redan beskrivna i Friskolekommittén och utreds i Ägarprövningsutredningen. Friskolornas riksförbund anser att det är viktigt att avvakta resultatet av utredningens arbete.

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

   Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

   19 februari 2024

   Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd