Karriärvägar för lärare – utmaningar vid rekrytering och urval

Under mars och april genomför Friskolornas riksförbund, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting konferenser på fem olika platser om rekrytering och urval vid tillsättande av karriärtjänster.

Under mars och april genomför Friskolornas riksförbund, Skolverket och Sveriges
Kommuner och Landsting konferenser på fem olika platser om rekrytering och
urval vid tillsättande av karriärtjänster
.

Många fristående skolor och kommuner har redan infört karriärtjänster och flera står på tur. Tillsammans med Skolverket och SKL arrangerar nu Friskolornas Riksförbund fem heldagsseminarier över landet med fokus på rekrytering och urval.

– Det är främst genom höjd yrkesskicklighet elevernas resultat kan förbättras, vilket OECD tydligt visat. Därför är karriärtjänster viktiga där att utse förstelärare lyfter skickliga lärare som kan utveckla undervisningen, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Fokus på konferenserna är erfarenhetsutbyte och möjlighet att lära av varandra. Deltagarna får ta del av hur både fristående och kommunala huvudmän har gjort för att lyckas med sin rekrytering och sitt urval vid tillsättningen av karriärtjänster. Programmet innehåller också en uppdatering av läget kring karriärtjänster i skolan, hur det ser ut nu och vad som kommer att hända framöver.

Läs hela programmet här

Datum och plats

5 mars, Stockholm Nordic Light Hotel

11 mars, Göteborg Clarion Hotel Post

26 mars, Örebro Conventum

3 april, Malmö Malmö Börshus

10 april, Arlanda Radisson Blu Sky City Hotel

Är du journalist och intresserad av att besöka någon av konferenserna, kontakta Fredrika Fredmark: fredrika.fredmark@friskola.se

Välkommen!