10 februari 2014

   Regeringens utredare Leif Lewin har idag överlämnat sin utredning om kommunaliseringens effekter för den svenska skolan. Friskolornas riksförbund ser att resultaten visar att fokus nu måste läggas på att utveckla kvaliteten i själva skolverksamheten.

   Regeringens utredare Leif Lewin har idag överlämnat sin utredning om kommunaliseringens effekter för den svenska skolan. Friskolornas riksförbund ser att resultaten visar att fokus nu måste läggas på att utveckla kvaliteten i själva skolverksamheten.

   –  Utredningen pekar på det vi redan vet behövs i skolan, nämligen att höja kvaliteten i ledarskapet och undervisningen i varje klassrum. Här har brister funnits i uppföljning, styrning och utvecklingsarbete, säger Claes Nyberg vd för Friskolornas riksförbund.

   Diskussionen om huvudmannaskapet har skapat låsta positioner i skoldebatten. Friskolornas riksförbund välkomnar därför att utredningen kunnat lämna ett underlag som gör att frågan kan komma vidare till en djupare analys.

   –  Vi behöver samla oss kring gemensamma insatser för att höja kvaliteten i svensk skola. Här ska vi som friskolebransch ta ansvar både genom att gå före och genom att samarbeta med alla aktörer, säger Claes Nyberg.

   Utredaren påstår svepande att valfrihetsreformerna har försvårat kommunernas uppdrag.

   –  Rätten att välja skola har varit viktig för att synliggöra de skillnader som alltid har funnits i svensk skola. Det fria skolvalet gör att vi idag öppet kan diskutera kvalitet i skolan och ställa krav på alla huvudmän ska ta sitt ansvar, säger Claes Nyberg.

   Även om utredningen inte har haft till uppgift att lägga fram förslag om hur morgondagens huvudmannaskap ska se ut förs argument fram för ett förstatligande. För fristående förskolor och skolor är det viktigt att en sådan reform analyseras för deras möjligheter att utvecklas.

   –  Vad en eventuell omläggning av huvudmannaskapet skulle betyda för det fria skolvalet och möjligheten för fristående skolor att verka är oklart. Det är viktigt för den fortsatta debatten att detta blir tydligt om det ska gå att värdera, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt