10 februari 2014

   Regeringens utredare Leif Lewin har idag överlämnat sin utredning om kommunaliseringens effekter för den svenska skolan. Friskolornas riksförbund ser att resultaten visar att fokus nu måste läggas på att utveckla kvaliteten i själva skolverksamheten.

   Regeringens utredare Leif Lewin har idag överlämnat sin utredning om kommunaliseringens effekter för den svenska skolan. Friskolornas riksförbund ser att resultaten visar att fokus nu måste läggas på att utveckla kvaliteten i själva skolverksamheten.

   –  Utredningen pekar på det vi redan vet behövs i skolan, nämligen att höja kvaliteten i ledarskapet och undervisningen i varje klassrum. Här har brister funnits i uppföljning, styrning och utvecklingsarbete, säger Claes Nyberg vd för Friskolornas riksförbund.

   Diskussionen om huvudmannaskapet har skapat låsta positioner i skoldebatten. Friskolornas riksförbund välkomnar därför att utredningen kunnat lämna ett underlag som gör att frågan kan komma vidare till en djupare analys.

   –  Vi behöver samla oss kring gemensamma insatser för att höja kvaliteten i svensk skola. Här ska vi som friskolebransch ta ansvar både genom att gå före och genom att samarbeta med alla aktörer, säger Claes Nyberg.

   Utredaren påstår svepande att valfrihetsreformerna har försvårat kommunernas uppdrag.

   –  Rätten att välja skola har varit viktig för att synliggöra de skillnader som alltid har funnits i svensk skola. Det fria skolvalet gör att vi idag öppet kan diskutera kvalitet i skolan och ställa krav på alla huvudmän ska ta sitt ansvar, säger Claes Nyberg.

   Även om utredningen inte har haft till uppgift att lägga fram förslag om hur morgondagens huvudmannaskap ska se ut förs argument fram för ett förstatligande. För fristående förskolor och skolor är det viktigt att en sådan reform analyseras för deras möjligheter att utvecklas.

   –  Vad en eventuell omläggning av huvudmannaskapet skulle betyda för det fria skolvalet och möjligheten för fristående skolor att verka är oklart. Det är viktigt för den fortsatta debatten att detta blir tydligt om det ska gå att värdera, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,