Otroligt viktigt värna det fria valet av skola

Skolan är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för Sverige. Dessvärre har debatten alltför mycket varit inriktad på att ifrågasätta mångfalden inom skolan, i en förklädd diskussion om vinst i välfärden. Till och med på det fria skolval som vi haft i Sverige sen mitten på 90-talet börjar nu ifrågasättas. Det gör oss oroliga. Det är otroligt viktigt att vi slår vakt vid det fria skolvalet. Det skriver Rasmus Ling, riksdagsdagskandidat för Miljöpartiet i Malmö och Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund i Kvällsposten idag.

Att Sveriges elever gavs rätten att välja skola var en oerhört viktig reform. Istället för att bli tilldelad en plats på den närmaste skolan, så uppstod nu möjligheten för alla att välja skola.

Valfrihet har ett värde i sig självt. Att elever och deras föräldrar får välja det som passar just dem personligen och inte vara utlämnade åt att andra väljer åt dem är det starka värdet. Men det får också andra positiva konsekvenser. Den enskilda skolan måste, oavsett huvudman, vässa sig och vara attraktiv för att förtjäna eleverna. Lärare får olika arbetsgivare att välja mellan. Utveckling och nytänkande stimuleras.

Det är få i Sverige som tycker att det endast ska finnas kommunala alternativ i skolan. Inte ens Vänsterpartiet uteslöt på sin kongress nyligen att det ska finnas föräldrakooperativ eller ideellt drivna enheter. När stödet för människors möjlighet till valfrihet mäts, så är det utbrett.

Om man i stället pratar om vinster i välfärden, så svarar både väljare och politiker delvis annorlunda. Det förs en intensiv och känsloladdad debatt med en del myter och desinformation. Det sprids en felaktig bild av att det görs enorma vinster och att de som driver skola inte skulle ha fokus på skolverksamheten.

Flera av de partier som tidigare stått upp för mångfald och valfrihet, har under den senaste tiden signalerat att de vill se hårdare krav och regler för friskolor.

Avsikten med ett hårdare regelverk för friskolor riskerar dock att få helt motsatt effekt. En ökad centralstyrning minskar mångfalden. Det blir också svårare för en liten aktör att klara sig, ju hårdare regelverket blir. Möjligheten till nytänkande blir mindre.

I stället för att motarbeta friskolor och valfrihet, borde fokus vara hur vi kan få en bättre och mer individanpassad skola med fokus på kunskapsresultaten.

Vi är stolta över ett system som är unikt i världen med verklig valfrihet för alla utan rätt att ta ut avgifter till skolor. De partier som drev igenom skolvalsreformen har inte någon anledning att be om ursäkt. Tvärtom har de möjliggjort för tiotusentals elever att ha fått välja en utbildning som passar dem, i stället för att bli placerade på den närmaste skolan.

Rasmus Ling, riksdagsdagskandidat för Miljöpartiet i Malmö
Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund