20 januari 2014

   – Vi vill se förslag med elevernas bästa för ögonen. Därför bör fokus ligga på att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och har ett långsiktigt perspektiv, inte på ägandetiden eller ägandeformen i sig. Det leder i motsatt riktning än det som regeringen vill, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Regeringen meddelade i dag att de ger Ägarprövningsutredningen i uppdrag att utreda kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn och om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa sådana kriterier.

   – Vi vill se förslag med elevernas bästa för ögonen. Därför bör fokus ligga på att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och har ett långsiktigt perspektiv, inte på ägandetiden eller ägandeformen i sig. Det leder i motsatt riktning än det som regeringen vill, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Friskolornas riksförbund delar uppfattningen att utbildning ska bedrivas ansvarsfullt, effektivt och långsiktigt. Däremot menar förbundet att det kan leda till stora kvalitetsbrister att tvinga kvar en ägare som inte längre har intresse av, eller möjlighet, att driva verksamheten.

   – Att tvinga en ägare att fortsätta driva en skola skulle leda till allvarliga kvalitetsbrister för eleverna och framför allt drabba ägare av mindre verksamheter, som till exempel går i pension eller blir sjuka, säger Claes Nyberg.

   I tilläggsuppdraget till utredningen ingår även att utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att kräva att ett aktiebolag som bedriver fristående skola eller förskola helt eller delvis ska ha till syfte att bedriva utbildning av god kvalitet för att få tillstånd att driva verksamheten.

   – Vi ser ingen anledning att detaljstyra detta för just företag inom skolan. Redan i dag förbinder sig en skola att bedriva utbildning med hög kvalitet när de får sitt godkännande av Skolinspektionen, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan