20 januari 2014

   – Vi vill se förslag med elevernas bästa för ögonen. Därför bör fokus ligga på att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och har ett långsiktigt perspektiv, inte på ägandetiden eller ägandeformen i sig. Det leder i motsatt riktning än det som regeringen vill, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Regeringen meddelade i dag att de ger Ägarprövningsutredningen i uppdrag att utreda kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn och om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa sådana kriterier.

   – Vi vill se förslag med elevernas bästa för ögonen. Därför bör fokus ligga på att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och har ett långsiktigt perspektiv, inte på ägandetiden eller ägandeformen i sig. Det leder i motsatt riktning än det som regeringen vill, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Friskolornas riksförbund delar uppfattningen att utbildning ska bedrivas ansvarsfullt, effektivt och långsiktigt. Däremot menar förbundet att det kan leda till stora kvalitetsbrister att tvinga kvar en ägare som inte längre har intresse av, eller möjlighet, att driva verksamheten.

   – Att tvinga en ägare att fortsätta driva en skola skulle leda till allvarliga kvalitetsbrister för eleverna och framför allt drabba ägare av mindre verksamheter, som till exempel går i pension eller blir sjuka, säger Claes Nyberg.

   I tilläggsuppdraget till utredningen ingår även att utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att kräva att ett aktiebolag som bedriver fristående skola eller förskola helt eller delvis ska ha till syfte att bedriva utbildning av god kvalitet för att få tillstånd att driva verksamheten.

   – Vi ser ingen anledning att detaljstyra detta för just företag inom skolan. Redan i dag förbinder sig en skola att bedriva utbildning med hög kvalitet när de får sitt godkännande av Skolinspektionen, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det