14 januari 2014

   Regeringen inrättar en internationellt sammansatt skolkommission ledd av OECD för att höja kvalitet i skolan. – En oberoende internationell skolkommission är viktig för att skoldebatten ska bli mer saklig . Vi behöver mindre av polarisering i svensk skolpolitik, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Utbildningsminister Jan Björklund meddelande idag att regeringen tar flera initiativ för att höja kvalitet i skolan. De inrättar bland annat en internationellt sammansatt skolkommission ledd av OECD. Ett nytt utbildningsvetenskapligt råd inrättas och skolforskningsinstitutet får ett utökat uppdrag.

   – En oberoende internationell skolkommission är viktig för att skoldebatten ska bli mer saklig . Vi behöver mindre av polarisering i svensk skolpolitik, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Det tidigare aviserade skolforskningsinstitutet får ett utökat uppdrag. Det ska nu också kunna beställa egen forskning.

   – Det är bra att regeringen ser vikten av ny  forskning. Men det är viktigt att den är skolnära, tar avstamp i professionens villkor och tittar på de framgångsrika exempel som finns i Sverige, säger Claes Nyberg.

   Regeringen tillsätter också ett vetenskapligt råd som ska ge dem råd i skolfrågor.

   – Det är välkommet att regeringen skapar en bredare förankringsyta, men det är viktigt att rådet är brett sammansatt med forskare från flera olika samhällsinstitutioner, säger Claes Nyberg.

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega