Elever på friskolor bättre på nationella prov

Den genomsnittliga betygspoängen på ämnesproven i årskurs 6 var något högre i fristående skolor jämfört med kommunala skolor i samtliga ämnen. Det skriver Skolverket i ett PM som sammanfattar ämnesproven i årskurs 6 vårterminen 2013.

Den genomsnittliga betygspoängen på ämnesproven i årskurs 6 var något högre i fristående skolor jämfört med kommunala skolor i samtliga ämnen. Det skriver Skolverket i ett PM som sammanfattar ämnesproven i årskurs 6 vårterminen 2013.

– Det är glädjande att svenska elever får så höga provbetyg i engelska, men eleverna har faktiskt rätt att uppnå kraven för godkänt provbetyg – i samtliga ämnen. Nu behöver alla skolor fokusera på att höja kvaliteten, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolors genomsnittliga betygspoäng var det i engelska och i svenska som andraspråk. Minst skillnad var det i samhällskunskap, följt av kemi.

– Det är roligt att se att det går så bra för friskolelever som läser svenska som andraspråk. En högre andel elever är berättigade till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk i fristående än kommunala skolor och fler deltar också, säger Claes Nyberg.

Ladda ner rapporten

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04