19 december 2013

   Den genomsnittliga betygspoängen på ämnesproven i årskurs 6 var något högre i fristående skolor jämfört med kommunala skolor i samtliga ämnen. Det skriver Skolverket i ett PM som sammanfattar ämnesproven i årskurs 6 vårterminen 2013.

   Den genomsnittliga betygspoängen på ämnesproven i årskurs 6 var något högre i fristående skolor jämfört med kommunala skolor i samtliga ämnen. Det skriver Skolverket i ett PM som sammanfattar ämnesproven i årskurs 6 vårterminen 2013.

   – Det är glädjande att svenska elever får så höga provbetyg i engelska, men eleverna har faktiskt rätt att uppnå kraven för godkänt provbetyg – i samtliga ämnen. Nu behöver alla skolor fokusera på att höja kvaliteten, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

   Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolors genomsnittliga betygspoäng var det i engelska och i svenska som andraspråk. Minst skillnad var det i samhällskunskap, följt av kemi.

   – Det är roligt att se att det går så bra för friskolelever som läser svenska som andraspråk. En högre andel elever är berättigade till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk i fristående än kommunala skolor och fler deltar också, säger Claes Nyberg.

   Ladda ner rapporten

   För kommentarer:

   Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt