Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

Detta är ett utdrag ur PM Godkännande och tillsyn av fristående förskolor. Beslut om godkännande Sedan 2006 gäller en så kallad etableringsfrihet för fristående förskolor. Den innebär att kommunen ska godkänna huvudmannen om den kan visa att det finns förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder […]