Fler friskolor förbättrar elevers resultat. Det visar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en ny forskningsrapport.

En högre andel elever i friskolor förbättrar resultaten i skolan. Det gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

Om andelen elever ökar med 10 procentenheter i en kommun så ökar elevernas kunskaper med 3–4 procent i grundskolan.

– De kommuner som relativt sett blivit bättre, är de kommuner med relativt stor andel friskolor, säger rapportförfattaren Mikael Lindahl i en intervju i Svenska Dagbladet.

Effekterna är heller inte olika för olika typer av friskolor.

– Vi hittar inga skillnader mellan vinstdrivande friskolor och andra. Det är den slutsats vi kan dra, säger Mikael Lindahl till Svenska Dagbladet.

Studien visar också att skolkostnaderna inte ökar när fler väljer friskolor. Snarare blir kostnaderna lägre.

De resultat som studerats är nationella prov och betyg i Matematik och Engelska i årskurs 9.

 

Till IFAUs pressmeddelande

 

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I