Fler friskolor förbättrar elevers resultat

Fler friskolor förbättrar elevers resultat. Det visar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en ny forskningsrapport.

En högre andel elever i friskolor förbättrar resultaten i skolan. Det gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

Om andelen elever ökar med 10 procentenheter i en kommun så ökar elevernas kunskaper med 3–4 procent i grundskolan.

– De kommuner som relativt sett blivit bättre, är de kommuner med relativt stor andel friskolor, säger rapportförfattaren Mikael Lindahl i en intervju i Svenska Dagbladet.

Effekterna är heller inte olika för olika typer av friskolor.

– Vi hittar inga skillnader mellan vinstdrivande friskolor och andra. Det är den slutsats vi kan dra, säger Mikael Lindahl till Svenska Dagbladet.

Studien visar också att skolkostnaderna inte ökar när fler väljer friskolor. Snarare blir kostnaderna lägre.

De resultat som studerats är nationella prov och betyg i Matematik och Engelska i årskurs 9.

 

Till IFAUs pressmeddelande