Fler friskolor förbättrar elevers resultat. Det visar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en ny forskningsrapport.

En högre andel elever i friskolor förbättrar resultaten i skolan. Det gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

Om andelen elever ökar med 10 procentenheter i en kommun så ökar elevernas kunskaper med 3–4 procent i grundskolan.

– De kommuner som relativt sett blivit bättre, är de kommuner med relativt stor andel friskolor, säger rapportförfattaren Mikael Lindahl i en intervju i Svenska Dagbladet.

Effekterna är heller inte olika för olika typer av friskolor.

– Vi hittar inga skillnader mellan vinstdrivande friskolor och andra. Det är den slutsats vi kan dra, säger Mikael Lindahl till Svenska Dagbladet.

Studien visar också att skolkostnaderna inte ökar när fler väljer friskolor. Snarare blir kostnaderna lägre.

De resultat som studerats är nationella prov och betyg i Matematik och Engelska i årskurs 9.

 

Till IFAUs pressmeddelande

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland