Enligt den nya skollagen kan fristående skolor fatta vissa beslut som rör enskilda elever och som eleverna och deras vårdnadshavarna i sin tur kan överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär. Överklagande kan göras hos förvaltningsrätten respektive Skolväsendets överklagandenämnd och i 28 kap.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Inrapportering av årsomsättning

18 januari 2024

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika

Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i