Mallar för överklagandehänvisning

Enligt den nya skollagen kan fristående skolor fatta vissa beslut som rör enskilda elever och som eleverna och deras vårdnadshavarna i sin tur kan överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär.