03 maj 2011

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag och vill anföra följande.

Förbundet tillstyrker förslaget till föreskrifter om villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning. En betydelsefull del av de nya föreskrifterna gäller hur kravet på kunskaper i svenska för att utländska lärare ska kunna få svensk lärarlegitimation prövas. Att olika möjligheter nu ges innebär ett framsteg i förhållande till dagens stela krav på betyg i Svenska B från gymnasiet (till stor del en litteraturkurs). Förbundet anser dock att det finns anledning att även lyfta fram behovet av ett ytterligare alternativ som innebär att den praktiska förmågan att kommunicera med elever och föräldrar verifieras, utan att det behöver ta vägen via en formell och utdragen kurs i svenska. Exempelvis kunde något legitimerat språkinstitut eller någon utvärderare från universitet ges rätt att värdera en lärares uppvisade förmåga att kommunicera i en klassrumssituation, och avge sitt yttrande till Skolverket – parallellt med rektorns – inför dess beslut om legitimation. Duktiga utländska lärare från länder som har topprekrytering till lärarutbildningarna och därtill en bättre utbildning än den svenska – t.ex. Kanada – ger mycket positiva bidrag till svensk skola. Om de får arbeta, utvecklar de efterhand sin förmåga att kommunicera även på svenska. Sådan träning i den dagliga verksamheten är ofta mer motiverande och effektiv än att tvingas läsa in svenskan i en konstruerad kursmiljö.

Förbundet har i övrigt inget att invända mot förslaget till föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Stockholm 2011-05-03

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega