Sökresultat

Fakta och rapporter visar 7 av 45 träffar

Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

ALMEGA 2015 | I denna rapport görs en beräkning av hur stora investeringar som kan behöva göras i offentligägda lokaler i skol- och vårdsektorn under tioårsperioden fram till 2024. Både skolor och sjukhus är på många håll i stort behov av om- och nybyggnad. Dels för att beståndet är ålderstiget och dels för att samhällets och medborgarnas krav utvecklats när det gäller alltifrån arbetsmiljö, energieffektivitet och patientsäkerhet.

Publicerat under: Start / Opinion / Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Nya regler för beräkning av extra ekonomiska resurser till elever i behov av särskilt stöd har drabbat friskolorna. För små friskolor innebär det en stor ekonomisk press och för friskolor som bara riktar sig till elever i behov av särskilt stöd fungerar tilldelningsmodellen sämst. Det framgår av en rapport Friskolornas riksförbund lämnade över till utbildningsdepartementet den 27 augusti.

Publicerat under: Start / Opinion / Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Information - ett verktyg för bättre skolsystem

IFN 2016 | Ett välfungerande skolvalssystem kräver att föräldrar och elever tar hänsyn till skolors kvalitet när de gör sina val. Dessutom behöver myndigheter veta vilka skolor som presterar mer och mindre bra för att kunna utkräva ansvar och sätta in stöd. Tillgången till information om skolkvalitet kan därför ha betydelse för hur bra utbildning eleverna får. I den här rapporten analyserar Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, forskning om hur föräldrar, elever och andra aktörer reagerar på information om utbildningskvalitet. Författarna ger också ett antal rekommendationer för att förbättra den svenska skolans informationssystem.

Publicerat under: Start / Opinion / Information - ett verktyg för bättre skolsystem

Aktuellt visar 7 av 270 träffar

”En förmån att få driva friskola i ett företag som så aktivt satsar på kvalitet”

Peabskolan startades av Peab för att erbjuda alla elever en yrkesutbildning av hög kvalitet. Här finns såväl det nationella byggprogrammet som introduktionsprogram för nyanlända och elever som saknar tillräckliga betyg från grundskolan. Skolans kvalitetsarbete – "Bästa resan" – handlar om att ta varje elev så långt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.

Publicerat under: Start / Opinion / ”En förmån att få driva friskola i ett företag som så aktivt satsar på kvalitet”

Pressmeddelanden visar 7 av 65 träffar

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Ulla Hamilton, vd, Friskolornasriksförbund: - Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / ​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

– Regeringens vårbudget innehåller flera positiva satsningar på skolan, framförallt på tidigt stöd och förstärkningen av läraryrket, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Förslaget att minska klasserna är mindre genomtänkt, anser Friskolornas riksförbund. Sverige har redan hög lärartäthet och relativt små klasser, i en internationell jämförelse.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

Personer visar 5 av 5 träffar

Gudrun Rendling
+46 8 762 7802
gudrun.rendling@friskola.se
Mariette Dennholt
+46 72 232 7811
mariette.dennholt@friskola.se
Andreas Arvidsson
andreas.arvidsson@friskola.se
Ulla Hamilton
+46 8 76 277 01
ulla.hamilton@friskola.se
Magnus Johansson
+46 8 762 7804
magnus.johansson@friskola.se

Sidor visar 7 av 54 träffar

Blogg

Publicerat under: Start / Opinion / Blogg

Rapporter

Publicerat under: Start / Opinion / Rapporter

Kalendern visar 2 av 2 träffar

Datum Evenemang Ort & Tid Ansvarig