Sökresultat

Fakta och rapporter visar 7 av 67 träffar

Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

ALMEGA 2015 | I denna rapport görs en beräkning av hur stora investeringar som kan behöva göras i offentligägda lokaler i skol- och vårdsektorn under tioårsperioden fram till 2024. Både skolor och sjukhus är på många håll i stort behov av om- och nybyggnad. Dels för att beståndet är ålderstiget och dels för att samhällets och medborgarnas krav utvecklats när det gäller alltifrån arbetsmiljö, energieffektivitet och patientsäkerhet.

Publicerat under: Start / Opinion / Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Nya regler för beräkning av extra ekonomiska resurser till elever i behov av särskilt stöd har drabbat friskolorna. För små friskolor innebär det en stor ekonomisk press och för friskolor som bara riktar sig till elever i behov av särskilt stöd fungerar tilldelningsmodellen sämst. Det framgår av en rapport Friskolornas riksförbund lämnade över till utbildningsdepartementet den 27 augusti.

Publicerat under: Start / Opinion / Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Förbjuda vinst i friskolor är inte prioriterad fråga hos allmänheten

IPSOS 2017 | Vinstfrågan kommer långt ner på listan över allmänhetens önskade åtgärder i skolan. Det visar en ny undersökning från Ipsos. 85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor, men regeringen och Vänsterpartiet vinklar frågan om skolans resultat till att handla om friskolors eventuella vinst. Men Ipsos undersökning visar att bara 15 procent av (s)-väljarna anser att vinstförbud är en av de tre viktigaste faktorerna för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll.

Publicerat under: Start / Opinion / Förbjuda vinst i friskolor är inte prioriterad fråga hos allmänheten

Aktuellt visar 7 av 335 träffar

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

"Det som de föreslår har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Att politiker eller byråkrater medvetet ska gå in och se till att det blir ”rätt blandning av elever” i alla skolor är något helt nytt i Sverige." Ulla Hamilton kommenterar slutreplikenav Lina Stenberg, Tiden, och Anders Österberg (S) i debatten om jämlika skolor.

Publicerat under: Start / Opinion / Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

”En förmån att få driva friskola i ett företag som så aktivt satsar på kvalitet”

Peabskolan startades av Peab för att erbjuda alla elever en yrkesutbildning av hög kvalitet. Här finns såväl det nationella byggprogrammet som introduktionsprogram för nyanlända och elever som saknar tillräckliga betyg från grundskolan. Skolans kvalitetsarbete – "Bästa resan" – handlar om att ta varje elev så långt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.

Publicerat under: Start / Opinion / ”En förmån att få driva friskola i ett företag som så aktivt satsar på kvalitet”

Pressmeddelanden visar 7 av 92 träffar

Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

– Regeringens vårbudget innehåller flera positiva satsningar på skolan, framförallt på tidigt stöd och förstärkningen av läraryrket, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Förslaget att minska klasserna är mindre genomtänkt, anser Friskolornas riksförbund. Sverige har redan hög lärartäthet och relativt små klasser, i en internationell jämförelse.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

Kommentar till Uppdrag Gransknings program om Hälsans förskola

– Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever,
säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / Kommentar till Uppdrag Gransknings program om Hälsans förskola

Personer visar 6 av 6 träffar

Gudrun Rendling
+46 8 762 7802
gudrun.rendling@friskola.se
Mariette Dennholt
+46 72 232 7811
mariette.dennholt@friskola.se
Magnus Johansson
+46 8 762 7804
magnus.johansson@friskola.se
Ylva Skoogberg
+4687627804
ylva.skoogberg@friskola.se
Andreas Arvidsson
andreas.arvidsson@friskola.se
Ulla Hamilton
+46 8 76 277 01
ulla.hamilton@friskola.se

Sidor visar 7 av 55 träffar

Remissvar

Publicerat under: Start / Opinion / Remissvar

Rapporter

Publicerat under: Start / Opinion / Rapporter

Blogg

Publicerat under: Start / Opinion / Blogg

Kalendern visar 5 av 5 träffar

Datum Evenemang Ort & Tid Ansvarig