Sökresultat

Fakta och rapporter visar 7 av 42 träffar

Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

ALMEGA 2015 | I denna rapport görs en beräkning av hur stora investeringar som kan behöva göras i offentligägda lokaler i skol- och vårdsektorn under tioårsperioden fram till 2024. Både skolor och sjukhus är på många håll i stort behov av om- och nybyggnad. Dels för att beståndet är ålderstiget och dels för att samhällets och medborgarnas krav utvecklats när det gäller alltifrån arbetsmiljö, energieffektivitet och patientsäkerhet.

Publicerat under: Start / Opinion / Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Nya regler för beräkning av extra ekonomiska resurser till elever i behov av särskilt stöd har drabbat friskolorna. För små friskolor innebär det en stor ekonomisk press och för friskolor som bara riktar sig till elever i behov av särskilt stöd fungerar tilldelningsmodellen sämst. Det framgår av en rapport Friskolornas riksförbund lämnade över till utbildningsdepartementet den 27 augusti.

Publicerat under: Start / Opinion / Rättvisa resurser – om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

Information - ett verktyg för bättre skolsystem

IFN 2016 | Ett välfungerande skolvalssystem kräver att föräldrar och elever tar hänsyn till skolors kvalitet när de gör sina val. Dessutom behöver myndigheter veta vilka skolor som presterar mer och mindre bra för att kunna utkräva ansvar och sätta in stöd. Tillgången till information om skolkvalitet kan därför ha betydelse för hur bra utbildning eleverna får. I den här rapporten analyserar Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, forskning om hur föräldrar, elever och andra aktörer reagerar på information om utbildningskvalitet. Författarna ger också ett antal rekommendationer för att förbättra den svenska skolans informationssystem.

Publicerat under: Start / Opinion / Information - ett verktyg för bättre skolsystem

Aktuellt visar 7 av 235 träffar

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvudmän för fristående skolor. Det kan med fog ifrågasättas om det är rent möjligt att överföra en stor myndighets maskineri till en liten fristående verksamhet? Drygt hälften av våra medlemmar på grundskolenivå har färre än 60 elever. Det går att ifrågasätta om införandet av ett regelverk typ offentlighetsprincipen står i proportion till det som det anses ska åstadkomma.

Publicerat under: Start / Opinion / Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Det som kunde varit ett skop visade sig vara en administrativ miss av Göteborg

Det verkar råda förvirring i Göteborg. De två möten staden kallat de fristående gymnasieskolorna till med anledning av flyktingsituationen krockar med annat kommunen borde känna till. Ska alla krafter kunna hjälpas åt måste friskolorna involveras på ett seriöst sätt. Så är det inte i Göteborg just nu.

Publicerat under: Start / Opinion / Det som kunde varit ett skop visade sig vara en administrativ miss av Göteborg

Ska man skratta eller gråta åt Reepalufarsen – det är våra skattepengar de gör av med

Idag replikerar Ilmar Reepalus rapportleverantör Joachim Landström på såväl Li Janssons och min artikel i SvD i fredags som på Ilmar Reepalu själv. Det vi bevittnar nu är unikt. Den person, som enligt Reepalu har levererat underlaget till hur begränsningar av vinster i välfärdsföretag ska utformas, tar avstånd från sin beställare Reepalus kommentarer kring hur rapporten ska användas och förslaget utformas.

Publicerat under: Start / Opinion / Ska man skratta eller gråta åt Reepalufarsen – det är våra skattepengar de gör av med

Yttrande över promemorian Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Friskolornas riksförbund (förbundet) har fått möjlighet att lämna yttrande över rubricerad promemoria. Förbundet anser även denna gång att det är positivt att regelverket ses över utifrån inkomna synpunkter och att åtgärder vidtas för att lösa såväl behörighets- som rekryteringsproblem. Förbundet tillstyrker de tre förslagen som anges i remisspromemorian men lämnar dock följande synpunkter.

Publicerat under: Start / Opinion / Yttrande över promemorian Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Pressmeddelanden visar 7 av 59 träffar

Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

– Regeringens vårbudget innehåller flera positiva satsningar på skolan, framförallt på tidigt stöd och förstärkningen av läraryrket, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Förslaget att minska klasserna är mindre genomtänkt, anser Friskolornas riksförbund. Sverige har redan hög lärartäthet och relativt små klasser, i en internationell jämförelse.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

Kommentar till Uppdrag Gransknings program om Hälsans förskola

– Hälsans förskola är inte medlemmar hos oss, och vi har ingen möjlighet att bedöma i vilken grad anklagelserna stämmer. Men det som framkommer i programmet är väldigt allvarligt. Den som driver en verksamhet har alltid ansvar för att den håller god kvalitet och är trygg för barn och elever,
säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Publicerat under: Start / Pressrum / Pressmeddelanden / Kommentar till Uppdrag Gransknings program om Hälsans förskola

Personer visar 5 av 5 träffar

Gudrun Rendling
+46 8 762 7802
gudrun.rendling@friskola.se
Mariette Dennholt
+46 72 232 7811
mariette.dennholt@friskola.se
Andreas Arvidsson
andreas.arvidsson@friskola.se
Ulla Hamilton
+46 8 76 277 01
ulla.hamilton@friskola.se
Magnus Johansson
+46 8 762 7804
magnus.johansson@friskola.se

Sidor visar 7 av 51 träffar

Blogg

Publicerat under: Start / Opinion / Blogg

Rapporter

Publicerat under: Start / Opinion / Rapporter

Kalendern visar 3 av 3 träffar

Datum Evenemang Ort & Tid Ansvarig