Pressrum

Pressmeddelanden

Lars Leijonborg vald till ny ordförande för Friskolornas riksförbund

Idag valde Friskolornas riksförbunds årsmöte Lars Leijonborg till ny ordförande för förbundet.
- Jag ser fram emot att samarbeta med många engagerade och målmedvetna människor. De kommande åren blir spännande, regeringen har ju inte varit särskilt tydlig om vilka förutsättningar som ska gälla för friskolorna. Interaktionen mot politiken kommer bli intensiv framöver, säger Lars Leijonborg.

Aktuellt

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt. Dessutom ska nyanlända elevers kunskaper i alla ämnen bedömas när de tas emot till språkintroduktion, inte bara deras språkkunskaper. Det är några av de nya lagar och regler som trätt i kraft vid halvårsskiftet. Flera förändringar finns i den här sammanställningen som också innehåller några ändringar som träder i kraft under 2019.

Läs fler

Aktuell information

- när det passar dig