Pressrum

Pressmeddelanden

Aktuellt

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när är den istället att betrakta som ett personuppgiftsbiträde och när bör flera organisationer dela på personuppgiftsansvaret? En återkommande missuppfattning är att en personuppgiftsbiträdesrelation uppstår så fort personuppgifter överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan organisation, men så är inte nödvändigtvis fallet. Nedan följer en kortfattad genomgång av vilka faktorer som påverkar om en organisation är att anse som personuppgiftsansvarig – ensam eller tillsammans med någon annan - eller som ett biträde.

Läs fler

Aktuell information

- när det passar dig