Satsning på internationell skolkommission viktig

Regeringen inrättar en internationellt sammansatt skolkommission ledd av OECD för att höja kvalitet i skolan.
- En oberoende internationell skolkommission är viktig för att skoldebatten ska bli mer saklig . Vi behöver mindre av polarisering i svensk skolpolitik, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Utbildningsminister Jan Björklund meddelande idag att regeringen tar flera initiativ för att höja kvalitet i skolan. De inrättar bland annat en internationellt sammansatt skolkommission ledd av OECD. Ett nytt utbildningsvetenskapligt råd inrättas och skolforskningsinstitutet får ett utökat uppdrag.

- En oberoende internationell skolkommission är viktig för att skoldebatten ska bli mer saklig . Vi behöver mindre av polarisering i svensk skolpolitik, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Det tidigare aviserade skolforskningsinstitutet får ett utökat uppdrag. Det ska nu också kunna beställa egen forskning.

- Det är bra att regeringen ser vikten av ny  forskning. Men det är viktigt att den är skolnära, tar avstamp i professionens villkor och tittar på de framgångsrika exempel som finns i Sverige, säger Claes Nyberg.

Regeringen tillsätter också ett vetenskapligt råd som ska ge dem råd i skolfrågor.

- Det är välkommet att regeringen skapar en bredare förankringsyta, men det är viktigt att rådet är brett sammansatt med forskare från flera olika samhällsinstitutioner, säger Claes Nyberg.


För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04