S friskoleförslag tar ifrån föräldrar rätt att välja

Friskolornas riksförbund ser flera problem med det socialdemokratiska alternativet till regeringens proposition om fristående skolor. Framför allt riskerar förslaget om kommunalt veto för en friskola att få starta att leda till ojämlikhet mellan elever.

Friskolornas riksförbund ser flera problem med det socialdemokratiska alternativet till regeringens proposition om fristående skolor. Framför allt riskerar förslaget om kommunalt veto för en friskola att få starta att leda till ojämlikhet mellan elever.

– Kravet på ett kommunalt veto vid ansökan från nya friskolor gör oss djupt bekymrade. Många bra skolor som finns idag hade med en sådan regel aldrig fått starta. I kommuner där politikerna ogillar alla friskolor innebär det att föräldrar och elever inte får samma valfrihet, vilket gör skolan mindre likvärdig, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Socialdemokraterna menar att kommunerna ensidigt ska avgöra om en friskola behövs eller inte, trots att Skolinspektionen redan idag ställer krav på en god elevprognos för att ge ett godkännande att starta. Det ska enligt Socialdemokraterna också krävas att en skola enbart får etableras om den medverkar till en minskad social snedrekrytering. I praktiken innebär förslaget att det fria skolvalet sätts ur spel, trots att tre av fyra föräldrar vill ha rätt att välja förskola och skola till sina barn.

– Socialdemokraterna menar att det är politiker och tjänstemän i kommuner, inte föräldrar och elever, som ska avgöra vilken skola som passar en elev bäst. Konsekvensen av resonemanget blir att de i praktiken nu ansluter sig till Vänsterpartiets linje, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Socialdemokraterna kräver också att utbildning och inte vinst skrivs in som syfte i bolagsordningen för de som driver en friskola.

– Det är svårt att se vad Socialdemokraterna vill uppnå med sitt förslag. Redan idag åtar sig den som vill starta en fristående skola att fullt ut driva utbildning med hög kvalitet när de får sitt tillstånd från staten, säger Claes Nyberg.

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854