Flera positiva satsningar på skolan i vårbudgeten

– Regeringens vårbudget innehåller flera positiva satsningar på skolan, framförallt på tidigt stöd och förstärkningen av läraryrket, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Förslaget att minska klasserna är mindre genomtänkt, anser Friskolornas riksförbund. Sverige har redan hög lärartäthet och relativt små klasser, i en internationell jämförelse.

– Regeringens vårbudget innehåller flera positiva satsningar på skolan, framförallt på tidigt
stöd och förstärkningen av läraryrket, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Både forskningen och OECD:s analys av den senaste Pisaundersökningen visar att det viktigaste för eleverna är att de undervisas av en yrkesskicklig och kompetent lärare. Sverige har enligt OECD mycket stor skillnad i resultat mellan klassrum, vilket tyder på att det är prioriterat att höja kvaliteten i undervisningen. Därför är satsningar på att få fler att söka till läraryrket och att se till att de stannar kvar genom att skapa nya karriärvägar välkomna. Även satsningar på tidigare stöd kommer att ge resultat.

– Det råder stor brist på utbildade speciallärare som gör det svårt för våra medlemmar att rekrytera rätt kompetens. Därför välkomnar vi regeringens satsning på fler utbildningsplatser, säger Claes Nyberg.

Tillsynen av förskolorna behöver samordnas och bli likvärdig för kommunala såväl som fristående förskolor. Lagkraven är tydliga, men tolkas ofta olika av kommunerna. Därför är det bra om Skolinspektionen får ett större ansvar för tillsynen av både kommunala och fristående förskolor.

– Många kommuner har svårt att över huvud taget hinna med att utföra tillsyn av förskolan, medan andra i stället ger förelägganden som inte har stöd i lagen. Tillsynen behöver bli mer likvärdig och rättssäker. Skolinspektionen har tidigare visat att var femte kommun inte ens genomför
tillsyn av sina egna förskolor, säger Claes Nyberg.

Förslaget att minska klasserna är mindre genomtänkt, anser Friskolornas riksförbund. Sverige har redan hög lärartäthet och relativt små klasser, i en internationell jämförelse.

– Risken är stor att ännu fler elever får en outbildad lärare. OECD:s rekommendationer för den svenska skolan är istället att satsa mer på att höja kvaliteten i undervisningen, konstaterar Claes Nyberg.

 

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

 

För upplysningar: 

Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04