Pressrum

Pressmeddelanden

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Jobbhälsoindex för 2018 visar att anställda i friskolor är mer nöjda med villkoren på deras arbetsplats än kommunalt anställda. Det gäller t ex den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten. När gruppen lärare särredovisas ur hela personalgruppen blir skillnaden mellan privat och kommunalt anställda ännu större.

Aktuellt

Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor behöver just nu för att digitaliseringen i utbildningssektorn ska bli framgångsrik. Det säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish EdTech Industry, branschföreningen för aktörer inom digitala produkter och tjänster i utbildningssektorn. Branschen drar nu igång projektet ”Kvalitet digitala lärresurser”.

Läs fler

Aktuell information

- när det passar dig