Blogginlägg

Från våra bloggar.


I 5 av de totalt 10 olika sammansättningarna är lärartätheten högre i friskolor. Varför då?

Jag tänker inte avkräva något ett svar på den frågan eftersom lärartäthet har visat sig ha ingen eller marginell betydelse för vilka resultat eleverna når. Dessutom har jag en tilltro till professionen och till att skolor i allmänhet bemannar sin verksamhet efter förmåga och behov. Däremot tycker jag att det är hög tid att den slentrianmässiga argumentationen från friskolornas motståndare upphör.