Blogginlägg

Från våra bloggar.


Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket

Resultaten är intressanta och det visar åter att friskolorna presterar ett bättre resultat än kommunala skolor. Detta faktum är en av de heta frågor som diskuteras i den svenska skoldebatten. Ska vi vända på resultatutvecklingen i den svenska skolan så är det viktigt att lära av de som presterar bra och att vara transparent när det gäller resultaten [...]

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvudmän för fristående skolor. Det kan med fog ifrågasättas om det är rent möjligt att överföra en stor myndighets maskineri till en liten fristående verksamhet? Drygt hälften av våra medlemmar på grundskolenivå har färre än 60 elever. Det går att ifrågasätta om införandet av ett regelverk typ offentlighetsprincipen står i proportion till det som det anses ska åstadkomma.

Är du ung lärare – statistiken talar för att välja en friskola

Det faktum att lärarkåren är yngre i fristående skolor än i kommunala påverkar givetvis lönenivåerna. Det är obegripligt att lärarfack lägger så mycket kraft på att jaga de huvudmän där ca 15% av eleverna går. Är du ung lärare så talar statistiken för att du ska söka dig till en friskola. Är det någon som tror att det skulle vara bättre om det bara fanns en huvudman för för-, grund- och gymnasieskolorna?

Vem vågar starta friskola idag?

Media noterar nu att antalet ansökningar för att starta friskola har sjunkit under senare tid. Varför frågar de sig? Jag skulle snarare säga att det är anmärkningsvärt, men givetvis toppenbra, att någon satsar tid och resurser på att starta friskola utifrån rådande läge. Det finns snart sagt inget som inte är föremål för utredning eller nyligen varit föremål för utredning, som påverkar villkoren för att bedriva friskoleverksamhet.

Visa fler…