Statistik

Ämne: Statistik


Är du ung lärare – statistiken talar för att välja en friskola

Det faktum att lärarkåren är yngre i fristående skolor än i kommunala påverkar givetvis lönenivåerna. Det är obegripligt att lärarfack lägger så mycket kraft på att jaga de huvudmän där ca 15% av eleverna går. Är du ung lärare så talar statistiken för att du ska söka dig till en friskola. Är det någon som tror att det skulle vara bättre om det bara fanns en huvudman för för-, grund- och gymnasieskolorna?

I 5 av de totalt 10 olika sammansättningarna är lärartätheten högre i friskolor. Varför då?

Jag tänker inte avkräva något ett svar på den frågan eftersom lärartäthet har visat sig ha ingen eller marginell betydelse för vilka resultat eleverna når. Dessutom har jag en tilltro till professionen och till att skolor i allmänhet bemannar sin verksamhet efter förmåga och behov. Däremot tycker jag att det är hög tid att den slentrianmässiga argumentationen från friskolornas motståndare upphör.

Visa fler…