Skolpeng

Ämne: Skolpeng


Synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om riksprislistan för 2013

Friskolornas riksförbunds synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende år 2013 samt om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013 samt, dnr 37-2012:1537.

Synpunkter på Skolverkets förslag på föreskrifter om riksprislistan 2012

Friskolornas riksförbund har fått ta del av Skolverkets förslag på föreskrifter om belopp till riksprislistan 2012. Med anledning av att en ny gymnasiestruktur enligt GY11 infördes 1 juli 2011 upprättar Skolverket numera två föreskrifter om belopp till riksprislistan; en enligt den tidigare programstrukturen och en enligt den nya. Förbundet utgår ifrån att de båda listorna är framräknade utifrån samma förutsättningar och kommenterar därför inte listorna var för sig.

Friskolornas riksförbunds yttrande över föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010

Friskolornas riksförbund av inbjudits att komma med synpunkter på Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter om riksprislistan 2010. Förbundet har även valt att delge sina synpunkter på vissa övriga delar av den rapport[1] som Skolverket lämnade över till regeringen i april 2010.

Visa fler…