Politik

Ämne: Politik


Inbromsad friskolessektor en varningsklocka

Almegas tjänsteindikator visar att tjänstesektorn växte med 3 procent under årets första kvartal. Utbildningssektorn hade dock motsatt utveckling och minskade med 1,7 procent. Den inbromsning som nu sker i branschen hotar inte bara valfriheten, landets tillväxtkommuner riskerar också att få ta hela investeringsbördan för de nya förskolor och skolor som krävs när befolkningen växer. Det skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, och Li Jansson, Branschansvarig, Almega Utbildningsföretagen på Dagens Samhälles debattsida.

I 5 av de totalt 10 olika sammansättningarna är lärartätheten högre i friskolor. Varför då?

Jag tänker inte avkräva något ett svar på den frågan eftersom lärartäthet har visat sig ha ingen eller marginell betydelse för vilka resultat eleverna når. Dessutom har jag en tilltro till professionen och till att skolor i allmänhet bemannar sin verksamhet efter förmåga och behov. Däremot tycker jag att det är hög tid att den slentrianmässiga argumentationen från friskolornas motståndare upphör.

Visa fler…