Likvärdighet

Ämne: Likvärdighet


Valfrihet i skolan en förutsättning för likvärdighet

Det fria skolvalet som infördes 1992 har gett oss en helt ny skolkarta, med många fler alternativ och möjligheter för alla elever. Rätten att själv kunna påverka sin egen situation har på bara tjugo år blivit en självklar del av välfärdssamhället, som vi vet värdesätts mycket högt av både barn och föräldrar. Det skriver Mikaela Valtersson och Claes Nyberg, ordförande respektive vd för Friskolornas riksförbund, på dn.se idag.

Chiles skolpengssystem och lärdomar för Sverige

I Chile, där fristående, vinstdrivande skolor har varit tillåtna sedan 1980-talet har skolresultaten förbättrats mest i både Pisa och Timms sedan 1999. Det konstaterar den Londonbaserade forskaren Gabriel Sahlgren i en rapport om skillnader och likheter mellan det svenska och det chilenska skolsystemet. Gabriel Sahlgren, forskningschef vid Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London, har publicerat en ny studie om skolval och vinstdrivande friskolor i Chile.