Lika villkor

Ämne: Lika villkor


Synpunkter på Skolverkets förslag på föreskrifter om riksprislistan 2012

Friskolornas riksförbund har fått ta del av Skolverkets förslag på föreskrifter om belopp till riksprislistan 2012. Med anledning av att en ny gymnasiestruktur enligt GY11 infördes 1 juli 2011 upprättar Skolverket numera två föreskrifter om belopp till riksprislistan; en enligt den tidigare programstrukturen och en enligt den nya. Förbundet utgår ifrån att de båda listorna är framräknade utifrån samma förutsättningar och kommenterar därför inte listorna var för sig.

Visa fler…