Lärare

Ämne:Lärare


Valfriheten ger lärarna makt

Lärare ska värna valfriheten. Att skolans huvudmän inte längre har monopol på lärarnas arbetsmarknad innebär att lärarna har större chans att hitta en arbetsgivare som motsvarar deras förväntningar. Och det är på friskolorna som lärarna är mest nöjda med skolans ledning och sina förutsättningar. Fler arbetsgivare har också gett en rejäl löneökning för lärare de senaste åren, större än för t ex byggnadsingenjörer. Det skriver Ulla Hamilton i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden.

Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Friskolornas riksförbund ställer sig bakom utredningsförslagen att kommuner och enskilda ska få beställa och utföra modersmålsundervisning på entreprenad och att huvudmän ska få beställa och utföra fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål. Men förbundet menar att fjärrundervisning också borde borde vara tillåtet i svenska som andraspråk.

Är du ung lärare – statistiken talar för att välja en friskola

Det faktum att lärarkåren är yngre i fristående skolor än i kommunala påverkar givetvis lönenivåerna. Det är obegripligt att lärarfack lägger så mycket kraft på att jaga de huvudmän där ca 15% av eleverna går. Är du ung lärare så talar statistiken för att du ska söka dig till en friskola. Är det någon som tror att det skulle vara bättre om det bara fanns en huvudman för för-, grund- och gymnasieskolorna?

Visa fler…