Internationellt

Ämne: Internationellt


Chiles skolpengssystem och lärdomar för Sverige

I Chile, där fristående, vinstdrivande skolor har varit tillåtna sedan 1980-talet har skolresultaten förbättrats mest i både Pisa och Timms sedan 1999. Det konstaterar den Londonbaserade forskaren Gabriel Sahlgren i en rapport om skillnader och likheter mellan det svenska och det chilenska skolsystemet. Gabriel Sahlgren, forskningschef vid Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London, har publicerat en ny studie om skolval och vinstdrivande friskolor i Chile.