Förskola

Ämne: Förskola


Aktuellt

Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor behöver just nu för att digitaliseringen i utbildningssektorn ska bli framgångsrik. Det säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish EdTech Industry, branschföreningen för aktörer inom digitala produkter och tjänster i utbildningssektorn. Branschen drar nu igång projektet ”Kvalitet digitala lärresurser”.

Yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Förbundet avstyrker förslaget om att införa offentlighetsprincipen i börsnoterade skolföretag, med hänvisning till att rättsläget är alldeles för oklart om utlämnande av allmän handling och meddelarfrihet skulle stå i strid med MAR, EU:s Market Abuse Regulations (marknadsmissbruksförordningen) och dels riskera möjligheter till insiderbrott och dels att de börsnoterade företagen riskerar att agera emot börsreglerna när det gäller offentliggörande av information. Därmed står klart att konsekvenserna av införandet av offentlighetsprincipen hos börnoterade företag inte är tillräckligt utredda. Förbundet hänvisar här till yttrande från Advokatfirman Vinge till stöd för vårt bestämda avstyrkande av förslaget.