Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU 2003:98)

Friskolornas riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande och anför följande.

Remissvaret finns endast att ladda ner som pdf.

Ladda ner hela remissvaret (Pdf)