Remiss: Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Skicka gärna dina synpunkter till info@friskola.se

Vi ser över remissen och återkommer med svar.