Remiss: Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.