Remiss: Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.