Remiss: Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.