Remiss: Hur står det till med den personliga integriteten? SOU2016:41

Skicka gärna dins synpunkter till info@friskola.se