Remiss: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.