Remiss. En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.