Remiss: En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.