Remiss: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Skicka gärna synpunkter till oss på info@friskola.se.

Vi ser över remissen och återkommer med svar.